top of page

או שזה פשוט לא יעבוד...

או שזה יעבוד פשוט,

שירותים

ייעוץ וליווי למנהלים וארגונים (במגזר העסקי ובעמותות):

נהלים ושיטות עבודה

  • בניית נהלים וטיוב נהלים קיימים לתמיכה בתהליכים

  • הגדרת מנגנוני בקרה לתהליכים ומדדי איכות לביצועם.

  • התאמת תהליכים למגזר השלישי

 

מערכת EZ-Tech

 

  • מערכת לניהול מידע, פשוטה, זריזה ואינה מכבידה על הכיס...

  • ייחודית לעסקים קטנים, בינוניים ועמותות

 

ניהול הידע ומערכות מידע

 

  • סקירת מצב מחשוב קיים ומידת התאמתו לתמיכה בתהליכי העבודה בארגון.

  • בחירת כלים ממוחשבים לייעול וקידום תהליכי העבודה, חומרה ותוכנה.

  • הכוונה לארכיטקטורת מערכות המחשוב,  ניהול משימות, פרויקטים ו CRM

 

או שזה יעבוד פשוט,

או שזה פשוט לא יעבוד...

bottom of page