top of page
הרצאת היכרות*
הרצאת העשרה
תקשורת הארגונית - כלים לייעול ושיפור
  • "שפת ניהול" - אבן יסוד להתנהלות יעילה

  • אם זה כל כך פשוט אז למה זה מסובך?

  • אתגרים בהטמעת תרבות ארגונית

  • כלים להטמעת שפת ניהול יעילה ומקדמת

  • שימוש מושכל במערכות מידע לקידום תרבות ארגונית

* הרצאת העשרה בת 45 דקות , ההרצאה היא ללא כל התחייבות ותתקיים באתר הלקוח

"או שזה יעבוד פשוט, או שזה פשוט לא יעבוד..."

bottom of page