top of page

זקוקים לכלי לניהול מידע בארגון אך חוששים ממערכות מידע יקרות ומורכבות?

ייחודי לארגונים קטנים, בינוניים ועמותות:

 • הגדרה והקמה של מערכת מידע פשוטה ויעילה וגמישה המותאמת לצרכי הארגון תוך ימים ספורים(!)
 • הטמעת המערכת בתהליכי העבודה בארגון. 
 • המערכת מופעלת בעלות נמוכה מאד.
 • חוסכת משאבים במעבר עתידי למערכות הגדולות והמורכבות (SalesForce, Dynamic 365 ודומיהן) 
 • לפרטים נוספים צרו קשר...
יתרונות המערכת:
 • מערכת מוקמת תוך ימים ספורים בלבד
 • מערכת פשוטה להפעלה, הדרכה והטמעה
 • עלות מינימלית שאינה מכבידה על תזרים הארגון
 • קליטת נתונים מרשימות וטבלאות קיימות
 • ניתן בכל עת להוריד נתונים לצורך העברה למערכות מידע אחרות
 • המערכת ממוקמת בענן ומאפשרת גישה גם ממכשירים ניידים

או שזה יעבוד פשוט,

או שזה פשוט לא יעבוד...

Untitled3.png
הזדמנות.png
מודולים יחודיים לעמותות:
 • מערכת מידע לניהול גיוס משאבים, הזדמנויות, תורמים, פרויקטים ומתנדבים 
 • שימוש והטמעה תוך ימים ספורים ובעלות נמוכה מאוד!
 • המערכת מבוססת על ידע רב שנצבר בניהול ידע במגזר השלישי ובייחודו.
לפרטים נוספים צרו קשר...

וחשוב לא פחות:
"או שזה יעבוד פשוט, או שפשוט זה לא יעבוד..."

bottom of page