top of page

החלטתם?... נפלא!... אז מה עכשיו?


סיפור לא דמיוני שהתרחש בחברה ממש לא דמיונית: במהלך ישיבת הנהלה הוחלט ונרשם בפרוטוקול הישיבה כי: "מכשיר מדידה מסויים הנמכר בסניפי החברה והתגלו בו תקלות רבות, יורד מיידית מהמדפים ויוחלף בציוד מסידרת ייצור חדשה ומשופרת..."

אז הוחלט... הפרוטוקול הופץ ברבים ולאיש לא הייתה כל הסתייגות.

בחלוף מספר חודשים, לאחר תלונות חוזרות ונשנות של לקוחות על אותו המכשיר בדיוק, הסתבר בעזרת מחלקת השירות, כי ההחלטה לא יושמה מעולם ולא בוצעה כלל... "כולם" היו אחראים ואף אחד לא היה אחראי.

אפשר למצוא אין סוף דוגמאות להחלטות שלא מגיעות לכדי ביצוע ובדרך כלל מאותה הסיבה:

​לא נקבע אחראי ליישום ההחלטה ולא הוגדר לה תאריך יעד לביצוע

ככל שהחלטות מתקבלות בדרג גבוה יותר, כך האתגר להביא את ההחלטה לידי ביצוע, מורכב יותר. דוגמאות רבות לכך ניתן למצוא כמעט בכל ארגון ובעיקר בגופים מוניציפאליים ובחברות ומשרדי ממשלה.

החלטה חייבת להיות מלווה במשימה לאחראי אחד ועם מועד יעד להשלמת המשימה. החלטה שלא תלווה במשימה, יש לה סיכוי טוב להישאר... החלטה.

bottom of page